Mopti: 4 Masoja eMaliya akaurayiwa muvandiri muDiakera (Diafarabé)

Masoja mana eMaliya ari patrol akaurawa musi weSvondo mukurwiswa kunoitwa nevarume vasingazivikanwi varwi muDiakera, nzvimbo iri munzvimbo yeDiafarabé (Mopti region), akadaro AMAP kubva kune chekuchengeteka.

Vakatambudza vakavhiringidza hurumende dzeMasvingo Mauto Mauto maawa anopfuura 12, vachiuraya 4 paFama.

Izvo zvinyorwa hazvitsananguri kana kune vakafa kana kukuvadzwa kune avo vanorwisa, kana kuvakuvadzwa pakati pemasimba ekutendeseka kunyange zvishoma kududzirwa kwemagandanga, nzira dzavanoshandisa uye nhungamiro inotorwa mushure mokubata kwavo. .

Kusimbiswa kwakatumirwa kunzvimbo kuti inzwisise mamiriro ezvinhu chaiwo ekurwisana ndokuwana vangave vapikisi kana zvimwe zvavanoita, maererano nemamwe mabhuku.

KM

Pfuma: AMAP

Nyaya iyi yakatanga kutanga http://bamada.net/mopti-4-soldats-maliens-tues-dans-une-embuscade-a-diakera-diafarabe