Imbwa inoponesa mwana akavigwa ari kugara mumunda

Kodzero yemufananidzo
Khaosod

Image caption

Iyo imbwa yakabatsira kuchema inzwi pashure pokuwana mwana

Imbwa iri kuchamhembe kweThailand yakanunura mwana achangoberekwa mushure mekuvigwa kwake ari mupenyu, sezviri pachena neamai vake vari kuyaruka.

Mwana wacho akaudzwa kuti akasiyiwa naamai vake, vakwegura vane 15, kuviga pamuviri wake kuvabereki vake.

Imbwa yePing Pong yakanga ichimhanya uye ichichera mumunda mumusha weBang Nong Kham. Muridzi wake anoti akazoona gumbo recheche richibuda pasi.

Vagari vomunharaunda vakatakura mwana kuenda kuchipatara, uko vanachiremba vakaichenesa ndokuzivisa kuti akanga achirwara.

Muridzi wePing Pong, Usa Nisaikha, anotaura kuti akarasikirwa kushandiswa kweimwe yemakumbo ake mushure mekurohwa nemotokari.

Akaudza pepanhau Khaosod kuti: "Ndakamuchengeta nokuti akanga akavimbika zvikuru uye achiteerera, minda yekuchengeta mombe dzangu. Anodiwa nemusha wose. Zvinoshamisa. "

Kodzero yemufananidzo
Khaosod

Image caption

Ping Pong yakabviswa kubva pakurohwa nemotokari

Amai vemwana achangoberekwa vakapomerwa mhosva yokusiya vana uye kuedza kuuraya.

Panuwat Puttakam, mukuru wePurisa reChum Phuang, akaudza Bangkok Post kuti iye zvino mukutarisira kwevabereki vake uye mupfungwa wepfungwa .

Akati akazvidemba nezviito zvake.

Vabereki vomusikana vakasarudza kumutsa mwana.

Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.bbc.com/news/world-asia-48311028