Unoziva mhuka "masoja" here? - VIDEOPakupera kwekupedzisira kwaApril, vabati vehove veNorway vakacherechedza bomba rakagadzirirwa harani uye vachifungidzira uto reRussia kudzidzisa mhuka. Haizove nguva yokutanga hondo yakashandisa mhuka dzomumvura. Ndiine munyori wenhau dzakaitika Eric Baratay tinotarisa nhoroondo yemhuka idzi, mabhiza, imbwa, njiva, ma dolphins avo vakabatsira varume muhondo.

https://www.rtl.fr/actu/insolite/tout-ce-que-vous-ne-savez-pas-sur-vos-muscles-7797650279

https://www.rtl.fr/actu/insolite/connaissez-vous-les-animaux-soldats-7797650397

Iyi vhidhiyo yakatanga kuonekwa pa https://www.youtube.com/watch?v=A1TkLxbazNw