Mazano: Zvakavanzika zvedu zvakazarurwa: zviitiko zvinoshamisa zvechiratidzo chega chechidiac

Zvakavanzika zvedu zvakazarurwa: zviitiko zvinoshamisa zvechiratidzo chimwe nechimwe chezodhiac

mazano

May 6, 2019 13: 57 NaFabiosa

Vafudzi vekuongorora nyeredzi vangave vanoziva kuti Pisces ine nyanzvi yekudzidzira, kuti Shumba inodada uye kuti Scorpio ingirozi yengirozi.

Zvisinei, zvinoshanduka kuti chiratidzo che zodiac imwe neimwe ine zviduku zviduku.

Nhamba dzinoshamisa dzechiratidzo chimwe nechimwe chezodhiac

Aries

Nzira huru yevanhu vakaberekwa pasi pechiratidzo ichi kuzvivimba. Havazeze kutora chiito, chero zvingave chiri: kurwisana nevane masimba kana kuzivisa rudo. Apo Aries anoda chimwe chinhu, anozvikandira mumvura.

Taurus

Kune Taurus, kufambidzana kwepedyo kunokosha. Taurus anoda kubata, hugs uye kunyanya kutsvoda. Kana iwe uchida kutora pfungwa dzavo, tarisa mukana wekutora ruoko rwavo!

Gemini

Gemini yakanyanya kukura kupfuura ivo vanofunga! Vanopa pachena kusununguka kwavo mukugadzira mumabhuku. Zvakanaka, zvichida nguva yakakwirira yekunyora nhetembo?

Cancer

Chirwere chepfungwa chinonyanya kunaka chekenza ndechekukwira pamahombekombe. Vakadzi vakawanda vanozvarwa pasi pechiratidzo ichi kufanana nokushamba ndiro. Varume vakaberekwa pasi pechiratidzo cheKenza ndivo vanoita-it-yourselfers.

Shumba

Vanhu vashoma vanoziva kuti Leo ari kutaura uye anogona kupedza maawa pafoni. Zvechokwadi, kana pane shamwari dzakawanda uye neuto rose revafudzi!

Mhandara

Avo vakazvarwa pasi pechiratidzo ichi vari pamusoro pevashandi vanoshanda zvakaoma. Ndivo vadzidzi vanoshingaira zvikuru. Vanogara vaine nzara yekuziva uye kudzidza.

Libra

Kana iwe wakaberekwa pasi pechiratidzo ichi, unoziva kuteerera. Iwe ndiwe sarudzo yakanaka kune avo vanoda nzeve yevamwe. Vangave vasina kuwana mazano anobatsira, asi ivo vangangonzwisiswa.

The Scorpion

Izvi zvingaita sezvisinganzwisisiki kwauri, asi Scorpio ine pfungwa yakasimba yokuseka. Mitambo yemashoko nekunyomba kunoita kuti ave shamwari yakakwana!

Sagittarius

Uri kufamba rwendo here? Usakanganwa kuuya neSagittarius newe! Havasi ivo chete vanhu ava vanofara kuti vatarise, asi vanogonawo kuva mazano makuru.

Capricorn

Vanhu vakaberekwa pasi pechiratidzo ichi ndivo vakachengeteka vanochengetedza zvakavanzika. Vachachengeta zvakavanzika zvenyu seCerberus inochengeta Hell! Kunze kwechokwadi, iwe unokanganwa kuvanyevera!

Aquarius

Kutsvaka mazano? Tora imwe yeAcarius! Iye achaongorora dambudziko kubva kumativi ose uye achakupa iwe unyanzvi maonero. Asi iwe wakagadzirira kunzwa chokwadi here?

Pisces

Vanhu ava vanouya nguva dzose kununura vabereki vavo, shamwari dzavo uye kunyange avo vanozivana - kune avo vose vanoda rubatsiro, vasina kubvunza chero chinhu.

Unobvumirana nevanyeredzi here? Shandisa pfungwa dzako mumashoko.


Zvinyorwa zvenyaya ino ndezvokuziva zvinangwa chete. Bhuku reDare reBhuku haritsigiri chero mhinduro uye haritauri kuti muverengi anovimba zvizere nemashoko akataurwa pamusoro apa.

Nyaya iyi yakatanga kutanga FABIOSA.FR