Arafat Dj: "Nezvandairarama, handisisiri kuvimba nemunhu"

Kuti uwane hutano hwemhepo yaunogara iwe, kuitira kuti iwe unzwe, unofanirwa kuita zvakanaka. Izvozvo, Arafat Dj akaita izvozvo. Kwemakore mazhinji, akatora matanho akanaka uye akabatsira vanhu vazhinji kuti vatsungirire matambudziko avo aive kuburikidza nawo: zvinetso zvemari, matambudziko emba, zvokudya ... Zviratidzo zviri zvizhinji.

Verenga zvakare: MHD: mwedzi 4 mushure mekuiswa mujeri, regai zviitiko zve 5 zvakaratidza nguva iyi

Zviito zvinoridzwa neveIvory, zvisati zvava nenguva dzinorwadza. Mutariri we YoroGang akatambura utsinye, makuhwa, unyengeri uye godo rwevamwe vehama dzake. Zvinhu izvo, maererano naye, zvakamutungamirira kuti arege kuvimba nemunhu uyu.

Vakaviga pasi penguvo yeshamwari kuti vandikuvadze. Vaida kunditadzisa. Kwemakore mazhinji, ndakabatsira, ndakaratidza, ndakasvibisa vanhu vakawanda vandaida. Ndakashamisa mwoyo wangu nemasuo eimba yangu. Ndaigara ndichifunga kuti ndaigona kuita zvakanaka. Apo vabereki vangu neshamwari vakandiudza kuti ndichenjerere, ndakavaudza kuti ndaivimba nehama dzangu. Nokuti, kwandiri, ivo vakanga vari. Izvo, kusvikira ndawana kuti uyu wechipiri aida chaizvo kurasikirwa kwangu Arafat Dj akatiudza.

Verenga zvakare: Amai Dj Arafat pamusi wekuzvarwa kwaamai vaDed Kedjevara: "Heino mhuri yangu yechipiri"

Uyezve wedzera:

Mufaro wangu uye mufaro wangu, wandakagovana nevanhu ivavo vandaifunga sehama dzangu, zvaiva ivo vasina simba. Vaifungisisa uye vakanyengetera masikati neusiku kuti ini ndiwe. Kune vanhu ava, ndaifanira kuchema uye ndisingafari. Kubhururuka, kureva nhema, uroyi, makuhwa, unyengeri, godo ... zvinosuruvarisa chaizvo, asi ndakatambura chaizvo nekuipa kwevanhu. Kana ndikachinja nhasi, ndechikonzero chezvinhu zvose zvandakagara uye ini ndiri kurarama. Ini handisi nyoni uye shamwari dzangu dzose dzinozviziva. Zvakangoita kuti ini handisisiri kuvimba nemunhu ".

KOKOA Stéphane

Comments

Comments

Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.abidjanshow.com/people/actu/arafat-dj-avec-ce-que-jai-vecu-je-nai-plus-confiance-en-lhomme